Svi želimo biti sretni, ali u brzini života često zaboravljamo kako sreća nije odredište, nego stanje koje se nalazi izvan zone komfora. Živimo život ne propitujući svoje misli, riječi i djela praveći se da ne možemo utjecati na kvalitetu i tijek svoga života. A negdje duboko u sebi znamo da je istina suprotna: svi smo tvorci svoje sreće.

Knjiga Hrabrost na putu sreće ohrabrit će vas u stvaranju sretnoga života. U 12 izazova koji se bave umom, duhom i tijelom navest će vas da razmislite o svome životu, o tome kamo idete i kako želite živjeti. Mini-izazovi pomoći će vam suočiti se sa strahom, proširiti vidike, tj. pripremiti vas za napuštanje zone komfora u kojoj živite svoj uobičajeni život i krećete se davno uhodanim stazama. Prepričavajući svoje životno iskustvo, kao doktorica sreće pokazat ću vam da je moguće živjeti sretno, zadovoljno i u sadašnjem trenutku. Knjiga će vas svakom stranicom navesti na razmišljanje, propitivanje svega do sada naučenog, proširivanje kruga spoznaje i postavljanje pravih pitanja. Interaktivna osobitost knjige koja se ogleda u više od 200 inspirirajućih izvora (lako dostupnih s pomoću QR kodova) neće vam dopustiti ostaviti ju na polici, nego vas motivirati da ju učinite aktivnim suputnikom na svome putu sreće.

Jeste li spremni preuzeti odgovornost za svoj život i dovoljno hrabri za sreću?

Stranica

Izazova

Mini-izazova

QR kodova